Geotermia Konin Sp. z o.o.

Konin, 19 września 2019r.


Plan połączenia spółek kapitałowych Geotermia Konin sp. z o.o. i MPEC-KONIN Sp. z o.o.
- [pobierz]


Załącznik Nr 1 - Projekt uchwały Zarządu spółki Geotermia Konin Sp. z o.o. w sprawie wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na połączenie spółki Geotermia Konin Sp. z o.o. ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie - [pobierz]


Załącznik Nr 2 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Geotermia Konin Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki Geotermia Konin Sp. z o.o. ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie- [pobierz]


Załącznik Nr 3 - Projekt uchwały Zarządu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -Konin Sp. z o.o. w sprawie wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na połączenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie ze spółką Geotermia Konin Sp. z o.o.- [pobierz]


Załącznik Nr 4 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki MPEC-KONIN Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie ze Spółką Geotermia Konin Sp. z o.o.- [pobierz]


Załącznik Nr 5 - Wskazanie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 10 września 2019 r.- [pobierz]


Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej dotyczące informacji o stanie księgowym spółki sporządzone na dzień 10 września 2019 r.- [pobierz]


Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej dotyczące informacji o stanie księgowym spółki sporządzane na dzień 10 września 2019 r.- [pobierz]

Copyright Geotermia Konin Sp. z o.o. 2014 r.