Geotermia Konin Sp. z o.o.

Projekt geotermalny Konin

• CENTRUM HOTELOWO-KONFERENCYJNE       
• KOMPLEKS REKREACYJNO-BALNEOLOGICZNY
• WIELKOPOWIERZCHNIOWE OBIEKTY HANDLOWE   
• PARK ZDROJOWY Z TĘŻNIAMI

Przedstawiamy Państwu wyjątkową propozycję – udział w zagospodarowaniu leżącego w centrum miasta terenu tzw. Wyspy Pociejewo. Po wybudowaniu na rzece Warcie zbiornika retencyjnego Jeziorsko, ten niegdyś zalewowy i z tego powodu niezabudowany obszar stał się niezwykle atrakcyjny pod względem inwestycyjnym. Jego unikalność polega na tym, że znajduje się on pomiędzy przedwojennym Starym Koninem i powstałym w wyniku budowy nowych kopalń, elektrowni i huty aluminium, Nowym Koninem – sypialnią przemysłowej części miasta.
            
Przez Wyspę przechodzi, dzieląc ją na dwie części, droga krajowa łącząca Poznań i Warszawę. Trasa ta, mająca po dwa pasma ruchu w każdym kierunku, spina jednocześnie obie części miasta. W najbliższych planach na tej drodze przewidziano budowę dużego ronda dla bezpośredniego wjazdu na wschodnią część Wyspy, na której planuje się powstanie obiektów Geotermii. Pozwolenie na budowę uzyskał też most pieszo-rowerowy, umożliwiający dotarcie do Pociejewa mieszkańcom osiedli zlokalizowanych za rzeką.             


W ten sposób teren przyszłej inwestycji zostanie włączony w układ komunikacyjny miasta.  Obszar przeznaczony do zagospodarowania to 20 ha ziemi, której właścicielem jest Miasto Konin. Obecnie w tym miejscu znajduje się stadion piłkarski wraz z zapleczem, boiskami treningowymi i parkingami, na którym dodatkowo odbywają się coniedzielne giełdy samochodowe i jarmark. W związku ze znacznym stopniem zużycia stadion wymaga kosztownej rewitalizacji, na tyle dużej, że władze Miasta podjęły decyzję o budowie w innym miejscu, nowego stadionu, przewidując likwidację obecnie istniejącego obiektu. Teren wyposażony jest we wszystkie media, tzn: wodę, kanalizację, gaz, energię elektryczną i wewnętrzne drogi o nawierzchni asfaltowej. W związku z dużym zakresem inwestycji, infrastruktura ta będzie musiała zostać dostosowana do nowych potrzeb. Miejsce to jest oddalone od zabudowy mieszkalnej, co pozwoli przy jego zagospodarowaniu uniknąć ewentualnych konfliktów społecznych.

 
Dużym ułatwieniem dla potencjalnych inwestorów jest opracowany i zatwierdzony przez Radę Miasta miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przewidywane zamierzenia inwestycyjne zgodne są z obowiązującą „Strategią Rozwoju Konina na lata 2015-2020” oraz „Planem gospodarki niskoemisyjnej”.


Ogniwem wiodącym koncepcji zabudowy Wyspy Pociejewo jest wykonany w 2015 roku odwiert geotermalny. Na głębokości 2660 metrów dowiercono się do spełniającej kryteria lecznicze wody o temperaturze 97,5 ºC, zakwalifikowanej jako 15,04% solanka chlorkowo-sodowa, jodkowa, hiperosmotyczna, termalna o wydajności 140-150 m³/h. W trakcie pompowań próbnych otrzymano na powierzchni wodę o temperaturze 94 ºC.  Są to najwyższe parametry spośród istniejących geotermii w Polsce.


Przewidywane kierunki zagospodarowania źródła geotermalnego to: energetyka, rekreacja i balneologia. Planuje się budowę ciepłowni geotermalnej oraz kompleksu rekreacyjno-leczniczego, z dużą ilością basenów zewnętrznych i wewnętrznych oraz zespołu gabinetów lekarskich i rehabilitacyjnych dla zabiegów balneologicznych. Uzupełnieniem będzie kilkuhektarowy park zdrojowy z tężniami, palmiarnią, wieżą widokową. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada również powstanie w tym miejscu sklepów wielkopowierzchniowych oraz centrum hotelowo-konferencyjnego. Interesującym elementem będzie też wykorzystanie Wyspy leżącej na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolskiej do obsługi wodniaków płynących blisko 700 kilometrową trasą wodną po Warcie, Noteci, Gople przecinającą parki krajobrazowe, zahaczającą o Szlak Piastowski i Bursztynowy. Dopełnieniem całości będą  ciągi spacerowe, ścieżki rowerowe, siłownie na wolnym powietrzu, place zabaw dla dzieci, a także sauny, wellness, jacuzzi, gabinety odnowy i masażu, itp.


Potencjalnymi klientami powstałego kompleksu będą mieszkańcy Konina (ok. 80 tys.) i powiatu konińskiego, łącznie 200 tys. osób, a także pielgrzymi z Lichenia – jednego z najważniejszych w Polsce obiektów kultu religijnego, oddalonego od Konina o 15 km oraz podróżni jadący pobliską autostradą A2.

Przewiduje się, że roczna liczba użytkowników przekroczy 1-1,5 mln osób.


Zainteresowanych inwestowaniem  w w/w obiekty, ich część lub całość na warunkach będących przedmiotem odrębnych negocjacji  zapraszamy do koordynatora projektu tj. Geotermia Konin Sp. z o.o.  

Copyright Geotermia Konin Sp. z o.o. 2014 r.